ตารางการสรุปการชิงเหรียญ
   
     
            ชนิดกีฬา / วันที่ 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 รวม
        กรีฑา
12
13
10
10
2
47
        กอล์ฟ
4
4
2
2
8
2
2
2
9
3
26
        ขี่ม้า
1
1
1
1
3
7
4
6
6
1
1
18
1
2
2
2
1
1
2
3
6
20
2
5
7
2
2
2
2
2
2
8
2
2
5
5
6
2
18
5
5
        เทนนิส
2
2
3
7
2
2
3
7
        บริดจ์
1
1
2
2
6
2
2
1
1
2
2
5
7
1
2
1
1
3
4
12
2
11
13
        เปตอง
3
2
2
2
9
10
10
20
        ฟันดาบ
2
2
2
2
2
2
12
        ฟุตซอล
2
2
        ฟุตบอล
2
2
6
10
16
4
6
6
4
3
23
8
9
17
9
9
9
9
9
45
        ยิงธนู
3
3
2
8
        ยิงปืน
4
4
3
2
4
2
4
2
25
2
2
5
5
2
4
4
24
        ยูโด
2
4
4
5
5
20
2
1
3
14
14
10
38
        ลีลาศ
6
6
12
2
2
2
2
6
6
7
7
6
6
38
        วูซู
7
7
7
7
6
6
4
30
2
2
4
1
1
2
1
1
1
1
4
3
3
2
8
        ฮอกกี้
4
4
2
2
            รวม
4
4
3
2
4
10
42
59
76
58
65
50
63
58
79
24
601
 
  Print ตารางการชิงเหรียญ Print ตารางการชิงเหรียญ