รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย 2 รอบ รอบแรก
วันที่9 ธันวาคม 2555 เวลา 13:00 น.
สนาม อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
เชียงใหม่เชียงใหม่
3
12
11
11
0
0
34
-
จบการแข่งขัน
ระนองระนอง
0
10
4
7
0
0
21
-
คู่ที่ 2
เชียงใหม่เชียงใหม่
0
6
7
5
0
0
18
-
จบการแข่งขัน
ระนองระนอง
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
เชียงใหม่เชียงใหม่
0
6
7
8
0
0
21
-
จบการแข่งขัน
ระนองระนอง
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 4
เชียงใหม่เชียงใหม่
0
5
4
3
0
0
12
-
จบการแข่งขัน
ระนองระนอง
3
11
11
11
0
0
33
-


รายชื่อนักกีฬา
เชียงใหม่ ระนอง
 จันจิรา  บุญติ
คู่ที่ 1  
 ศิริพร  ใบแสด
คู่ที่ 2  
 นลินา  ดอกบัว
คู่ที่ 3  
 จันจิรา  บุญติ
คู่ที่ 4  
 ศิริพร  ใบแสด
คู่ที่ 5  
 นทีกานต์  อธิมุตติกุล
คู่ที่ 1  
 สุธาสินี  เสวตรบุตร
คู่ที่ 2  
 กมลชนก  เสวตบุตร
คู่ที่ 3  
 สุธาสินี  เสวตรบุตร
คู่ที่ 4  
 นทีกานต์  อธิมุตติกุล
คู่ที่ 5