รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย 2 รอบ รอบแรก
วันที่9 ธันวาคม 2555 เวลา 13:00 น.
สนาม อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
นครราชสีมานครราชสีมา
2
11
7
4
12
7
41
-
จบการแข่งขัน
สมุทรปราการสมุทรปราการ
3
7
11
11
10
11
50
-
คู่ที่ 2
นครราชสีมานครราชสีมา
0
7
2
0
0
0
9
-
จบการแข่งขัน
สมุทรปราการสมุทรปราการ
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
นครราชสีมานครราชสีมา
1
14
4
7
7
0
32
-
จบการแข่งขัน
สมุทรปราการสมุทรปราการ
3
12
11
11
11
0
45
-


รายชื่อนักกีฬา
นครราชสีมา สมุทรปราการ
 พชรพร  หมั่นเที่ยง
คู่ที่ 1  
 อทิตยา  สุวรรณติยะกุล
คู่ที่ 2  
 กัลยรัตน์  สื่อยรรยงศิริ
คู่ที่ 3  
 พชรพร  หมั่นเที่ยง
คู่ที่ 4  
 อทิตยา  สุวรรณติยะกุล
คู่ที่ 5  
 ชนกนันท์  ดวงเศษวงษ์
คู่ที่ 1  
 ธมลวรรณ  เขตต์เขื่อน
คู่ที่ 2  
 พิชญาภา  ศรีงาม
คู่ที่ 3  
 ธมลวรรณ  เขตต์เขื่อน
คู่ที่ 4  
 ชนกนันท์  ดวงเศษวงษ์
คู่ที่ 5