รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย 1 รอบ รอบแรก
วันที่9 ธันวาคม 2555 เวลา 13:00 น.
สนาม อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
นนทบุรีนนทบุรี
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
0
7
8
5
0
0
20
-
คู่ที่ 2
นนทบุรีนนทบุรี
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
0
2
5
7
0
0
14
-
คู่ที่ 3
นนทบุรีนนทบุรี
3
9
11
11
11
0
42
-
จบการแข่งขัน
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
1
11
4
6
2
0
23
-


รายชื่อนักกีฬา
นนทบุรี สุพรรณบุรี
 จริญญา  ประมวลศิลป์
คู่ที่ 1  
 ปิยพร  ปานนาค
คู่ที่ 2  
 นาจา  เมฆอัมพร
คู่ที่ 3  
 ปิยพร  ปานนาค
คู่ที่ 4  
 จริญญา  ประมวลศิลป์
คู่ที่ 5  
 ชารีรัตน์  อุดมวิโรจน์สิน
คู่ที่ 1  
 พัชรี  อาจคงหาญ
คู่ที่ 2  
 อำภา  ธัญญเจริญ
คู่ที่ 3  
 ชารีรัตน์  อุดมวิโรจน์สิน
คู่ที่ 4  
 พัชรี  อาจคงหาญ
คู่ที่ 5