รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย 2 รอบ รอบแรก
วันที่9 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 น.
สนาม อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
เชียงใหม่เชียงใหม่
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สุโขทัยสุโขทัย
0
4
6
7
0
0
17
-
คู่ที่ 2
เชียงใหม่เชียงใหม่
1
11
5
6
2
0
24
-
จบการแข่งขัน
สุโขทัยสุโขทัย
3
4
11
11
11
0
37
-
คู่ที่ 3
เชียงใหม่เชียงใหม่
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สุโขทัยสุโขทัย
0
6
9
5
0
0
20
-
คู่ที่ 4
เชียงใหม่เชียงใหม่
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สุโขทัยสุโขทัย
0
8
6
8
0
0
22
-


รายชื่อนักกีฬา
เชียงใหม่ สุโขทัย
 จันจิรา  บุญติ
คู่ที่ 1  
 นลินา  ดอกบัว
คู่ที่ 2  
 ศิริพร  ใบแสด
คู่ที่ 3  
 จันจิรา  บุญติ
คู่ที่ 4  
 นลินา  ดอกบัว
คู่ที่ 5  
 ศศิประภา  ทองอุทุม
คู่ที่ 1  
 วารุณี  กสิกิจ
คู่ที่ 2  
 ทิพย์วิมล  พงษ์พานิช
คู่ที่ 3  
 วารุณี  กสิกิจ
คู่ที่ 4  
 ศศิประภา  ทองอุทุม
คู่ที่ 5