รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย 2 รอบ รอบแรก
วันที่9 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 น.
สนาม อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
นครราชสีมานครราชสีมา
2
11
10
11
8
8
48
-
จบการแข่งขัน
ระนองระนอง
3
9
12
9
11
11
52
-
คู่ที่ 2
นครราชสีมานครราชสีมา
0
6
9
3
0
0
18
-
จบการแข่งขัน
ระนองระนอง
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
นครราชสีมานครราชสีมา
3
5
12
9
11
11
48
-
จบการแข่งขัน
ระนองระนอง
2
11
10
11
9
8
49
-
คู่ที่ 4
นครราชสีมานครราชสีมา
0
5
0
7
0
0
12
-
จบการแข่งขัน
ระนองระนอง
3
11
11
11
0
0
33
-


รายชื่อนักกีฬา
นครราชสีมา ระนอง
 พชรพร  หมั่นเที่ยง
คู่ที่ 1  
 อทิตยา  สุวรรณติยะกุล
คู่ที่ 2  
 กัลยรัตน์  สื่อยรรยงศิริ
คู่ที่ 3  
 พชรพร  หมั่นเที่ยง
คู่ที่ 4  
 อทิตยา  สุวรรณติยะกุล
คู่ที่ 5  
 นทีกานต์  อธิมุตติกุล
คู่ที่ 1  
 สุธาสินี  เสวตรบุตร
คู่ที่ 2  
 กนกวรรณ  อธิมุตติกุล
คู่ที่ 3  
 สุธาสินี  เสวตรบุตร
คู่ที่ 4  
 นทีกานต์  อธิมุตติกุล
คู่ที่ 5