รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย 1 รอบ รอบแรก
วันที่9 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 น.
สนาม อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
พิจิตรพิจิตร
3
11
14
11
0
0
36
-
จบการแข่งขัน
ราชบุรีราชบุรี
0
1
12
2
0
0
15
-
คู่ที่ 2
พิจิตรพิจิตร
3
11
13
11
0
0
35
-
จบการแข่งขัน
ราชบุรีราชบุรี
0
7
11
9
0
0
27
-
คู่ที่ 3
พิจิตรพิจิตร
2
11
5
11
5
7
39
-
จบการแข่งขัน
ราชบุรีราชบุรี
3
9
11
8
11
11
50
-
คู่ที่ 4
พิจิตรพิจิตร
3
10
11
11
12
0
44
-
จบการแข่งขัน
ราชบุรีราชบุรี
1
12
9
9
10
0
40
-


รายชื่อนักกีฬา
พิจิตร ราชบุรี
 ทิพา  ประสิทธิ์รัมย์
คู่ที่ 1  
 ทิวา  ประสิทธิ์รัมย์
คู่ที่ 2  
 วริศรา  นิลนาก
คู่ที่ 3  
 ทิพา  ประสิทธิ์รัมย์
คู่ที่ 4  
 ทิวา  ประสิทธิ์รัมย์
คู่ที่ 5  
 ศิริขวัญ  พาหา
คู่ที่ 1  
 กรกช  สุภาเนติรัตน์
คู่ที่ 2  
 วิวรรธณี  พิณพงษ์
คู่ที่ 3  
 กรกช  สุภาเนติรัตน์
คู่ที่ 4  
 ศิริขวัญ  พาหา
คู่ที่ 5