รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย 1 รอบ รอบแรก
วันที่9 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 น.
สนาม อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
0
3
6
1
0
0
10
-
คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
0
2
5
2
0
0
9
-
คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
0
5
9
7
0
0
21
-


รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี
 อรวรรณ  พาระนัง
คู่ที่ 1  
 อนิศรา  เมืองสุข
คู่ที่ 2  
 อุษณี  ทวีสัตย์
คู่ที่ 3  
 อนิศรา  เมืองสุข
คู่ที่ 4  
 อรวรรณ  พาระนัง
คู่ที่ 5  
 พัชรี  อาจคงหาญ
คู่ที่ 1  
 ชารีรัตน์  อุดมวิโรจน์สิน
คู่ที่ 2  
 อำภา  ธัญญเจริญ
คู่ที่ 3  
 พัชรี  อาจคงหาญ
คู่ที่ 4  
 ชารีรัตน์  อุดมวิโรจน์สิน
คู่ที่ 5