รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย สาย 2 รอบ รอบแรก
วันที่9 ธันวาคม 2555 เวลา 14:30 น.
สนาม อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
ชุมพรชุมพร
1
13
11
5
6
0
35
-
จบการแข่งขัน
พิจิตรพิจิตร
3
11
13
11
11
0
46
-
คู่ที่ 2
ชุมพรชุมพร
0
5
7
7
0
0
19
-
จบการแข่งขัน
พิจิตรพิจิตร
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
ชุมพรชุมพร
0
6
7
3
0
0
16
-
จบการแข่งขัน
พิจิตรพิจิตร
3
11
11
11
0
0
33
-


รายชื่อนักกีฬา
ชุมพร พิจิตร
 ธีระเดช  เมฆอัมพร
คู่ที่ 1  
 ธฤต  โชติกสถิตย์
คู่ที่ 2  
 ชยุตพงศ์  โชติกสถิตย์
คู่ที่ 3  
 ธีระเดช  เมฆอัมพร
คู่ที่ 4  
 ธฤต  โชติกสถิตย์
คู่ที่ 5  
 ศตพร  เจิมปลั่ง
คู่ที่ 1  
 สุริยะ  ประเสริฐศรี
คู่ที่ 2  
 ธนวันต์  รู้คงประเสริฐ
คู่ที่ 3  
 สุริยะ  ประเสริฐศรี
คู่ที่ 4  
 ศตพร  เจิมปลั่ง
คู่ที่ 5