รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย สาย 2 รอบ รอบแรก
วันที่9 ธันวาคม 2555 เวลา 14:30 น.
สนาม อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
นครปฐม นครปฐม
0
7
6
5
0
0
18
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
นครปฐม นครปฐม
2
11
4
8
11
13
47
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
3
7
11
11
8
15
52
-
คู่ที่ 3
นครปฐม นครปฐม
1
11
9
4
8
0
32
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
3
9
11
11
11
0
42
-


รายชื่อนักกีฬา
นครปฐม นครราชสีมา
 ณัฐพล  เตชสิทธิชัย
คู่ที่ 1  
 ศิริวัฒน์  ปรีเสม
คู่ที่ 2  
 รัฐพงศ์  รักข์กฤตยา
คู่ที่ 3  
 ศิริวัฒน์  ปรีเสม
คู่ที่ 4  
 ณัฐพล  เตชสิทธิชัย
คู่ที่ 5  
 ศราวุธ  คชลณ
คู่ที่ 1  
 สุริยัน  ชาลี
คู่ที่ 2  
 ณัฐพร  นิลพานิช
คู่ที่ 3  
 ศราวุธ  คชลณ
คู่ที่ 4  
 สุริยัน  ชาลี
คู่ที่ 5