รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย สาย 2 รอบ รอบแรก
วันที่9 ธันวาคม 2555 เวลา 10:30 น.
สนาม อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
นครปฐม นครปฐม
0
3
9
5
0
0
17
-
จบการแข่งขัน
พิจิตรพิจิตร
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
นครปฐม นครปฐม
0
7
9
3
0
0
19
-
จบการแข่งขัน
พิจิตรพิจิตร
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
นครปฐม นครปฐม
0
9
10
7
0
0
26
-
จบการแข่งขัน
พิจิตรพิจิตร
3
11
12
11
0
0
34
-


รายชื่อนักกีฬา
นครปฐม พิจิตร
 ศิริวัฒน์  ปรีเสม
คู่ที่ 1  
 ณัฐพล  เตชสิทธิชัย
คู่ที่ 2  
 โฆษณ์การ  ฤกษ์ศานติวงษ์
คู่ที่ 3  
 ณัฐพล  เตชสิทธิชัย
คู่ที่ 4  
 ศิริวัฒน์  ปรีเสม
คู่ที่ 5  
 สุริยะ  ประเสริฐศรี
คู่ที่ 1  
 ศตพร  เจิมปลั่ง
คู่ที่ 2  
 ธนวันต์  รู้คงประเสริฐ
คู่ที่ 3  
 สุริยะ  ประเสริฐศรี
คู่ที่ 4  
 ศตพร  เจิมปลั่ง
คู่ที่ 5