'

รายการ กีฬาทางอากาศ โดดร่ม ประเภทรวมคะแนน  
รอบชิงชนะเลิศ   ไม่ระบุ     .None
วันที่ 18 ธันวาคม 2555เวลา 07:00 .
สนาม
กองพลทหารราบที่ 7

 

สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
1
เพ็ญศรี  หนูสันเทียะ
ชลบุรี
ชลบุรี
นคร  ประเสริฐกุล
ชลบุรี
ชลบุรี
067
Gold
1
2
นารีรัตน์  เรืองทอง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เกษม  อิทธิโชติเดโช
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
073
Silver
2
3
อนันต์  ชื่นนคร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
อรุณี  มณีวงษ์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
086
Bronze
3
6
จรัมพร  บุญทากลาง
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เฟื่อง  แสงสินธุ์
เพชรบุรี
เพชรบุรี
088
4
4
ชัยวุฒิ  วงค์กฤษ
ลพบุรี
ลพบุรี
ชณิศกาญจน์  สีไสยา
ลพบุรี
ลพบุรี
097
5
5
สุรพงษ์  สาระกูล
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
น้ำอ้อย  วัจนะ
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
103
6
8
ภาสกร  วงษ์วรัท
มหาสารคาม
มหาสารคาม
จุฑารัตน์  แผนชากรณ์
มหาสารคาม
มหาสารคาม
105
7
7
วินัย  ศรีเจริญผล
เชียงใหม่
เชียงใหม่
สุมลทา  สุดาวงษ์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
123
8
9
สิทธิศักดิ์  ชูเชิด
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พนา  สุขสงบ
พิษณุโลก
พิษณุโลก
123
9
 
     
 
 
Remark :
 
     
 
Bronze - ทองแดง
Silver - เงิน
Gold - ทอง
แข่งต่อวันพรุ่งนี้ - แข่งต่อวันพรุ่งนี้
อุปกรณ์ขัดข้อง - อุปกรณ์เสียหายไม่สามารถทำการแข่งขันได้
DNS - ไม่มาแข่งขัน
ฟาล์ว - ฟาล์ว