'

รายการ กีฬาทางอากาศ โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลหญิง  
รอบชิงชนะเลิศ   ไม่ระบุ     .None
วันที่ 18 ธันวาคม 2555เวลา 07:00 .
สนาม
กองพลทหารราบที่ 7

 

สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
6
17
เพ็ญศรี  หนูสันเทียะ
ชลบุรี
ชลบุรี
20
Gold
1
3
14
จรัมพร  บุญทากลาง
เพชรบุรี
เพชรบุรี
26
Silver
2
1
12
นารีรัตน์  เรืองทอง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
40
Bronze
3
8
19
จุฑารัตน์  แผนชากรณ์
มหาสารคาม
มหาสารคาม
41
4
5
16
พนา  สุขสงบ
พิษณุโลก
พิษณุโลก
41
5
10
21
สุมลทา  สุดาวงษ์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
47
6
2
13
ขวัญหทัย  สุทธาชีพ
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
48
7
9
20
น้ำอ้อย  วัจนะ
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
59
8
4
15
อรุณี  มณีวงษ์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
60
9
7
18
ชณิศกาญจน์  สีไสยา
ลพบุรี
ลพบุรี
68
10
 
     
 
 
Remark :
 
     
 
Bronze - ทองแดง
Silver - เงิน
Gold - ทอง
แข่งต่อวันพรุ่งนี้ - แข่งต่อวันพรุ่งนี้
อุปกรณ์ขัดข้อง - อุปกรณ์เสียหายไม่สามารถทำการแข่งขันได้
DNS - ไม่มาแข่งขัน
ฟาล์ว - ฟาล์ว