'

รายการ กีฬาทางอากาศ โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลชาย  
รอบชิงชนะเลิศ   ไม่ระบุ     .None
วันที่ 18 ธันวาคม 2555เวลา 07:00 .
สนาม
กองพลทหารราบที่ 7

 

สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
10
10
คมสัน  ภูพลผัน
บึงกาฬ
บึงกาฬ
24
Gold
1
8
8
อนันต์  ชื่นนคร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
26
Silver
2
2
2
ชัยวุฒิ  วงค์กฤษ
ลพบุรี
ลพบุรี
29
Bronze
3
1
1
เกษม  อิทธิโชติเดโช
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
33
4
4
4
สุรพงษ์  สาระกูล
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
44
5
6
6
นคร  ประเสริฐกุล
ชลบุรี
ชลบุรี
47
6
7
7
เฟื่อง  แสงสินธุ์
เพชรบุรี
เพชรบุรี
62
7
9
9
ภาสกร  วงษ์วรัท
มหาสารคาม
มหาสารคาม
64
8
3
3
สุทัศน์  เชื้อนุ่น
นครสวรรค์
นครสวรรค์
70
9
5
5
วินัย  ศรีเจริญผล
เชียงใหม่
เชียงใหม่
76
10
11
11
สิทธิศักดิ์  ชูเชิด
พิษณุโลก
พิษณุโลก
82
11
 
     
 
 
Remark :
 
     
 
Bronze - ทองแดง
Silver - เงิน
Gold - ทอง
แข่งต่อวันพรุ่งนี้ - แข่งต่อวันพรุ่งนี้
อุปกรณ์ขัดข้อง - อุปกรณ์เสียหายไม่สามารถทำการแข่งขันได้
DNS - ไม่มาแข่งขัน
ฟาล์ว - ฟาล์ว