รายการ ฮอกกี้ ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 13:00 .
สนาม
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
กรุงเทพมหานคร
1
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
-
1
-
-
 
Remark :
10
สันติ  สอนดี
กรุงเทพมหานคร  
21
สมภพ  ฝอยฝน
กรุงเทพมหานคร  
4
สมโชค  นวลศรี
กรุงเทพมหานคร  
6
สดากร  วิมุตตานนท์
กรุงเทพมหานคร  
16
ศักดิ์ชัย  บินกาศ
กรุงเทพมหานคร  
15
ยุทธนา  สุตนพัฒน์
กรุงเทพมหานคร  
11
พิสิษฐ์  สุทธิพันธ์
กรุงเทพมหานคร  
8
พรหมเทพ  โพธารส
กรุงเทพมหานคร  
9
พยุง  อินทร์แก้ว
กรุงเทพมหานคร  
5
ธีระพงษ์  ลิมบานเย็น
กรุงเทพมหานคร  
12
ธีรพล  เพิ่มผล
กรุงเทพมหานคร  
17
เสกสิทธิ์  เสมอใจ
กรุงเทพมหานคร  
1
อภิรัตน์  โปราณานนท์
กรุงเทพมหานคร  
7
สุทัศน์  องอาจ
กรุงเทพมหานคร  
13
ณฐวรรธก์  วัดจินดา
กรุงเทพมหานคร  
0
สระบุรี
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
-
-
-
-
 
Remark :
19
อมรศักดิ์  เพิ่มปรีดา
สระบุรี  
16
หิรัญ  แก้วถาวร
สระบุรี  
5
จิรายุ  สาระกูล
สระบุรี  
9
จุติพงษ์  อินดี
สระบุรี  
17
ธนากูล  จงถาวร
สระบุรี  
4
พันยศ  มุทาไร
สระบุรี  
10
เสถียรพงษ์  โคสุวรรณ์
สระบุรี  
11
นพพร  ศรีมาวงษ์
สระบุรี  
1
นพดล  เผ่าสังข์
สระบุรี  
12
พงศ์กร  หนักแน่น
สระบุรี  
13
อนุพงศ์  สุริวงษ์
สระบุรี  
3
เสมอเทพ  ศรีฤทธิ์
สระบุรี  
8
นัฐพงษ์  สุวรรณการ
สระบุรี  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม