รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 10:15 .
สนาม
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
6
031
ธาราทิพย์  ศรีดี
ชลบุรี
ชลบุรี
26.9
Gold
1
7
006
ปัญจรัตน์  ประวัติโยธิน
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
25.6
Silver
2
4
008
อัญญาวรินทร์  ศุภธีรเลิศ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
24.1
Bronze
3
3
023
สุธินี  อ่อนมั่น
นนทบุรี
นนทบุรี
23.2
4
8
004
เบญจพร  ลิ้มพานิชย์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
23.2
5
1
009
พศิกา  เจษฏาลักษณ์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
22.15
6
5
015
ศศิวิมล  อภัยนอก
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
21.03
7
2
021
พิมพ์วรรณ  ทิพยโอสถ
นนทบุรี
นนทบุรี
21.03
8
10
010
วราภรณ์  ปลื้มประสิทธิ์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
0
9
9
002
กรองแก้ว  ประสมทอง
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
0
10
 
     
 
Remark :
 
     
 
NOC - NOC
5 Ribbons - 5 Ribbons
3 H+2 B - 3 Hoops + 2 Balls
DNS - Dis not start
DNF - Did not finish
TV - Technical Value
DSQ - Disqualified
WD - Withdrawn
R - Reserve
AV - Artistic Value
EX - Execution
Q - Qualified for Final
Comp. No. - Competitor Number
J1 - J5 - Execution judges
FIG - International Gymnastics Federation
J6 - J7 - Difficulty judges
2nd - 2nd routine
"=" - Equal sign indicates that two or more gymnasts share the same rank
FIG - International Gymnastics Federation
1st - 1st routine
Diff. - Difficulty
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง