รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 09:30 .
สนาม
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
6
031
ธาราทิพย์  ศรีดี
ชลบุรี
ชลบุรี
26.45
Gold
1
5
008
อัญญาวรินทร์  ศุภธีรเลิศ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
25.1
Silver
2
3
006
ปัญจรัตน์  ประวัติโยธิน
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
23.83
Bronze
3
7
023
สุธินี  อ่อนมั่น
นนทบุรี
นนทบุรี
23.4
4
1
020
พรชนิตว์  จันทาบุตร
นนทบุรี
นนทบุรี
22.7
5
8
004
เบญจพร  ลิ้มพานิชย์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
22.7
6
2
002
กรองแก้ว  ประสมทอง
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
21.3
7
4
009
พศิกา  เจษฏาลักษณ์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
19.6
8
10
010
วราภรณ์  ปลื้มประสิทธิ์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
0
9
9
015
ศศิวิมล  อภัยนอก
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
0
10
 
     
 
Remark :
 
     
 
NOC - NOC
5 Ribbons - 5 Ribbons
3 H+2 B - 3 Hoops + 2 Balls
DNS - Dis not start
DNF - Did not finish
TV - Technical Value
DSQ - Disqualified
WD - Withdrawn
R - Reserve
AV - Artistic Value
EX - Execution
Q - Qualified for Final
Comp. No. - Competitor Number
J1 - J5 - Execution judges
FIG - International Gymnastics Federation
J6 - J7 - Difficulty judges
2nd - 2nd routine
"=" - Equal sign indicates that two or more gymnasts share the same rank
FIG - International Gymnastics Federation
1st - 1st routine
Diff. - Difficulty
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง