รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน รอบคัดเลือก  
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 14:30 .
สนาม
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
7
นัถฐากร  ศรีหะรัญ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ธนวัฒน์  มานะกิตติ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ชนวิทย์  ทองดี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
18.8
1
4
วรัญญา  สุขไชยะ
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
จันทิมา  สำเนียงแจ่ม
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ดวงกมล  สุภาพ
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
18.25
2
5
พิชชาภา  กุลฉิม
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ณัฐชยา  กาญจนพิพัฒน์กุล
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ชวิศา  อินทกุล
เชียงใหม่
เชียงใหม่
16.45
3
6
กฤษฎา  สังหร่าย
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
ธีรภัทร  บุญเติม
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
บุญญาณัช  คัสกุล
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
15.7
4
3
ฐิตินันท์  บัวแก้ว
พัทลุง
พัทลุง
ประพิณ  บุญเชิด
พัทลุง
พัทลุง
ภาวินี  บัวแก้ว
พัทลุง
พัทลุง
12.4
5
1
สุทิตตา  แสวงพันธ์
ชลบุรี
ชลบุรี
วีรยา  จิตรจรูญ
ชลบุรี
ชลบุรี
เทพกฤษณะ  ภูพวก
ชลบุรี
ชลบุรี
11.75
6
2
พิชามญชุ์  สิริสินรุ่งเรือง
นครปฐม
นครปฐม
ธวัลรัตน์  บุญยธรรมศิริ
นครปฐม
นครปฐม
วรวีร์  เอกภูธร
นครปฐม
นครปฐม
11.45
7
 
     
 
Remark :
 
     
 
NOC - NOC
5 Ribbons - 5 Ribbons
3 H+2 B - 3 Hoops + 2 Balls
DNS - Dis not start
DNF - Did not finish
TV - Technical Value
DSQ - Disqualified
WD - Withdrawn
R - Reserve
AV - Artistic Value
EX - Execution
Q - Qualified for Final
Comp. No. - Competitor Number
J1 - J5 - Execution judges
FIG - International Gymnastics Federation
J6 - J7 - Difficulty judges
2nd - 2nd routine
"=" - Equal sign indicates that two or more gymnasts share the same rank
FIG - International Gymnastics Federation
1st - 1st routine
Diff. - Difficulty
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง