รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง (อุปกรณ์ห่วง) รอบสะสมคะแนน  
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 10:00 .
สนาม
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
24
ธาราทิพย์  ศรีดี
ชลบุรี
ชลบุรี
25.2
1st
1
29
อัญญาวรินทร์  ศุภธีรเลิศ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
24.9
2nd
2
28
ปัญจรัตน์  ประวัติโยธิน
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
24.55
3
17
สุธินี  อ่อนมั่น
นนทบุรี
นนทบุรี
23.4
4
20
ฐิติวรดา  ชัยธีระภัทรพงศ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
23.3
5
15
เบญจพร  ลิ้มพานิชย์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
23.1
6
18
พรชนิตว์  จันทาบุตร
นนทบุรี
นนทบุรี
23
7
10
พิมพ์วรรณ  ทิพยโอสถ
นนทบุรี
นนทบุรี
22.39
8
27
พศิกา  เจษฏาลักษณ์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
21.35
9
5
กรองแก้ว  ประสมทอง
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
20.8
10
8
วราภรณ์  ปลื้มประสิทธิ์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
20.18
11
6
วลีพร  แตงมณี
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
19.83
12
14
สุชานาฏ  สร้อยแสง
นครปฐม
นครปฐม
19.83
13
16
ศศิวิมล  อภัยนอก
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
19.75
14
9
กานต์พิชชา  พัฒนศักดิ์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
19.15
15
21
ชุติมา  ทองธนวัฒน์กุล
นครปฐม
นครปฐม
18.98
16
23
สุทิตตา  แสวงพันธ์
ชลบุรี
ชลบุรี
18.83
17
1
ญาณิศา  คำเนียม
ปทุมธานี
ปทุมธานี
18.63
18
11
ณุตตรา  จันทร์เที่ยง
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
18.48
19
13
พรนัชชา  เจนธำรง
นครราชสีมา
นครราชสีมา
17.38
20
22
นัชชา  เบ้าสุวรรณ
ปทุมธานี
ปทุมธานี
17.25
21
25
อรทัย  แกล้ววิทย์กิจ
ปทุมธานี
ปทุมธานี
16.48
22
2
สปันนา  ปิยแสงเจริญ
ชลบุรี
ชลบุรี
16.3
23
4
ศิริฤทัย  เสนี
จันทบุรี
จันทบุรี
16.13
24
3
พิชามญชุ์  สิริสินรุ่งเรือง
นครปฐม
นครปฐม
15.45
25
7
นวพร  ตุ้มฉิม
ราชบุรี
ราชบุรี
15.05
26
19
เตชินี  เตชเถกิง
เชียงใหม่
เชียงใหม่
14.2
27
12
ชิดชนก  อภิชาติบวรวงศ์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
13.95
28
26
โยษิตา  สุขสงค์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
13.28
29
 
     
 
Remark :
 
     
 
NOC - NOC
5 Ribbons - 5 Ribbons
3 H+2 B - 3 Hoops + 2 Balls
DNS - Dis not start
DNF - Did not finish
TV - Technical Value
DSQ - Disqualified
WD - Withdrawn
R - Reserve
AV - Artistic Value
EX - Execution
Q - Qualified for Final
Comp. No. - Competitor Number
J1 - J5 - Execution judges
FIG - International Gymnastics Federation
J6 - J7 - Difficulty judges
2nd - 2nd routine
"=" - Equal sign indicates that two or more gymnasts share the same rank
FIG - International Gymnastics Federation
1st - 1st routine
Diff. - Difficulty
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง