รายการ บริดจ์ ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) รอบรองชนะเลิศ  
วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 13:45 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
1
ปริชญ์  พงศ์มรกต
ชุมพร
ชุมพร
จตุรงค์  ศศิบุตร
ชุมพร
ชุมพร
สุรพล  อริยประยูร
ชุมพร
ชุมพร
จิรวุฑฒิ์  โถทองคำ
ชุมพร
ชุมพร
รวิศว์  สุขเกษม
ชุมพร
ชุมพร
48
1
2
ตรัยรัตน์  รวีจรัสเรือง
สระบุรี
สระบุรี
ธนัญชัย  ฑีฆะบุตร
สระบุรี
สระบุรี
รุจิพงศ์  สินลอยมา
สระบุรี
สระบุรี
สายัณห์  ชำนาญเดชากุล
สระบุรี
สระบุรี
กันต์ธัช  ด้วงประดิษฐ์
สระบุรี
สระบุรี
ประมวล  อ่างแก้ว
สระบุรี
สระบุรี
48
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -