รายการ บริดจ์ ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ  
วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 13:45 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
1
สุนิสา  วัฒนสุข
ราชบุรี
ราชบุรี
จิตรามณฑน์  เตชะไพบูลย์
ราชบุรี
ราชบุรี
กอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา
ราชบุรี
ราชบุรี
อรมณี  ภาณุพันธุ์
ราชบุรี
ราชบุรี
เบ็ญจมาศ  ภมรมนตรี
ราชบุรี
ราชบุรี
สุภางค์  เมฆจรัส
ราชบุรี
ราชบุรี
57
1
2
ทรรศน์มน  ทรรทรานนท์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
พบสุข  กมลเวชช
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
อุไรวรรณ  กนกวัฒนาวรรณ
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
ชไมพร  ชมพูทอง
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
พิมพ์ประไพ  พิศาลบุตร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สุกัญญา  พฤกษ์สิริสมบัติ
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
54
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -