รายการ บริดจ์ คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 10:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
1
ภัทราภรณ์  สุทธิสาร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ฉัตรสุดา  มนัส
ขอนแก่น
ขอนแก่น
265
1
2
มัณฑณี  ใหญ่สว่าง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จุฬาภรณ์  นำชัยศิริ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
264
2
3
กนกพร  เจนบรรจง
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ภาวิณี  สิทธิเจริญสวัสดิ์
ปทุมธานี
ปทุมธานี
250
3
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -