รายการ บริดจ์ คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 10:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
1
พิสิฐ  จาตุรแสงไพโรจน์
ราชบุรี
ราชบุรี
เอกภัทร  ภัทรธำรง
ราชบุรี
ราชบุรี
263
1
2
ธีรศักดิ์  จิตต์งามกุศล
ปทุมธานี
ปทุมธานี
กฤษดายุทธ์  เปล่งทรัพย์
ปทุมธานี
ปทุมธานี
250
2
3
วิทยา  วิริยะมนต์ชัย
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ภัทร์นฤน  กิจการ
ปทุมธานี
ปทุมธานี
244
3
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -