รายการ บริดจ์ ทีมผสม รอบที่ 5  
วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
8
สุนิสา  วัฒนสุข
ราชบุรี
ราชบุรี
แอน  มาลากุล ณ อยุธยา
ราชบุรี
ราชบุรี
สุภางค์  เมฆจรัส
ราชบุรี
ราชบุรี
ทรงพล  สิริรวมทรัพย์
ราชบุรี
ราชบุรี
จิราวุฒิ  แซ่ตั้ง
ราชบุรี
ราชบุรี
เอกภัทร  ภัทรธำรง
ราชบุรี
ราชบุรี
50
1
9
ภัทรมน  เพ็ชรแก้ว
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ปรารถ  ประทิพพรกุล
ภูเก็ต
ภูเก็ต
อภิสัย  มากไมตรี
ภูเก็ต
ภูเก็ต
จรินทร์  วิเศษจินดา
ภูเก็ต
ภูเก็ต
กัญญ์วรา  เฟื่องฟู
ภูเก็ต
ภูเก็ต
เกษม  สุทธางกูร
ภูเก็ต
ภูเก็ต
22
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -