รายการ บริดจ์ ทีมผสม รอบที่ 5  
วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
12
ธนัญชัย  ฑีฆะบุตร
สระบุรี
สระบุรี
รุจิพงศ์  สินลอยมา
สระบุรี
สระบุรี
สายัณห์  ชำนาญเดชากุล
สระบุรี
สระบุรี
ชัชภัช  รัตน์นำใจชน
สระบุรี
สระบุรี
ณัฐวรัณ  ลิ้มพงษ์
สระบุรี
สระบุรี
โศรดา  ปันทะเลิศ
สระบุรี
สระบุรี
79
1
11
ระชา  ธรรมทักษิณ
ขอนแก่น
ขอนแก่น
อติชาต  สารรัตน์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
พันธ์จรูญ  จริยานันทเนตร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
เกนหลง  จารุศร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
สมชาย  รุ่งสถิต
ขอนแก่น
ขอนแก่น
วรรณา  อมรเมศวรินทร์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
22
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -