รายการ บริดจ์ ทีมผสม รอบที่ 5  
วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
1
ทรายแก้ว  โสรัจธรรมกุล
นนทบุรี
นนทบุรี
เกียรติชาย  อัศวธนบดี
นนทบุรี
นนทบุรี
วรดา  จงเจริญรัตน์
นนทบุรี
นนทบุรี
หิรัญ  วิลาสินีวรรณ
นนทบุรี
นนทบุรี
ณัชชา  สายัณห์สวัสดิ์
นนทบุรี
นนทบุรี
ชัยณรงค์  เชาวะวณิช
นนทบุรี
นนทบุรี
52
1
4
ชุติมา  อรุณรุจิพันธุ์
สงขลา
สงขลา
ภาสุรี  แสงศุภวานิช
สงขลา
สงขลา
พิสมัย  สว่างแผ้ว
สงขลา
สงขลา
สมศักดิ์  ตั้งยืนยงวัฒนา
สงขลา
สงขลา
สมยศ  แซ่หลี
สงขลา
สงขลา
ชาคริต  ทองอุไร
สงขลา
สงขลา
24
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -