รายการ บริดจ์ ทีมผสม รอบที่ 4  
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 15:45 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
7
จิรภัทร์  ปัญญาเลิศทวี
ชุมพร
ชุมพร
จตุรงค์  ศศิบุตร
ชุมพร
ชุมพร
ยวมนต์  พิมพ์ปัญญาสุข
ชุมพร
ชุมพร
จิรวุฑฒิ์  โถทองคำ
ชุมพร
ชุมพร
ธนาพร  ธัญญะเศรษฐ์
ชุมพร
ชุมพร
รวิศว์  สุขเกษม
ชุมพร
ชุมพร
22
1
8
สุนิสา  วัฒนสุข
ราชบุรี
ราชบุรี
แอน  มาลากุล ณ อยุธยา
ราชบุรี
ราชบุรี
สุภางค์  เมฆจรัส
ราชบุรี
ราชบุรี
ทรงพล  สิริรวมทรัพย์
ราชบุรี
ราชบุรี
จิราวุฒิ  แซ่ตั้ง
ราชบุรี
ราชบุรี
เอกภัทร  ภัทรธำรง
ราชบุรี
ราชบุรี
8
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -