รายการ บริดจ์ ทีมผสม รอบที่ 3  
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 13:45 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
11
ระชา  ธรรมทักษิณ
ขอนแก่น
ขอนแก่น
อติชาต  สารรัตน์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
พันธ์จรูญ  จริยานันทเนตร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
เกนหลง  จารุศร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
สมชาย  รุ่งสถิต
ขอนแก่น
ขอนแก่น
วรรณา  อมรเมศวรินทร์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
15
1
7
จิรภัทร์  ปัญญาเลิศทวี
ชุมพร
ชุมพร
จตุรงค์  ศศิบุตร
ชุมพร
ชุมพร
ยวมนต์  พิมพ์ปัญญาสุข
ชุมพร
ชุมพร
จิรวุฑฒิ์  โถทองคำ
ชุมพร
ชุมพร
ธนาพร  ธัญญะเศรษฐ์
ชุมพร
ชุมพร
รวิศว์  สุขเกษม
ชุมพร
ชุมพร
15
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -