รายการ บริดจ์ ทีมผสม รอบที่ 3  
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 13:45 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
5
อรไพลิน  ว่องพาณิชเลิศ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
พรนริศร์  ลีลาอาภรณ์
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ชยานนท์  จุลณะเวช
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ภณพร  ศิวะทัต
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
กรัณฑรัตน์  ครองสิริวัฒน์
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ปิยะ  ทองธรรมชาติ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
23
1
1
ทรายแก้ว  โสรัจธรรมกุล
นนทบุรี
นนทบุรี
เกียรติชาย  อัศวธนบดี
นนทบุรี
นนทบุรี
วรดา  จงเจริญรัตน์
นนทบุรี
นนทบุรี
หิรัญ  วิลาสินีวรรณ
นนทบุรี
นนทบุรี
ณัชชา  สายัณห์สวัสดิ์
นนทบุรี
นนทบุรี
ชัยณรงค์  เชาวะวณิช
นนทบุรี
นนทบุรี
7
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -