รายการ บริดจ์ ทีมผสม รอบที่ 2  
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 11:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
10
กัมพล  นิธิภิญโญเลิศ
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
พบสิทธิ์  กมลเวช
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
พบสุข  กมลเวชช
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
อุไรวรรณ  กนกวัฒนาวรรณ
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมหมาย  มัธยัสถ์ถาวร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
ไพลิน  นิมิตรยงสกุล
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
23
1
11
ระชา  ธรรมทักษิณ
ขอนแก่น
ขอนแก่น
อติชาต  สารรัตน์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
พันธ์จรูญ  จริยานันทเนตร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
เกนหลง  จารุศร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
สมชาย  รุ่งสถิต
ขอนแก่น
ขอนแก่น
วรรณา  อมรเมศวรินทร์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
7
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -