รายการ บริดจ์ ทีมผสม รอบที่ 2  
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 11:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
7
จิรภัทร์  ปัญญาเลิศทวี
ชุมพร
ชุมพร
จตุรงค์  ศศิบุตร
ชุมพร
ชุมพร
ยวมนต์  พิมพ์ปัญญาสุข
ชุมพร
ชุมพร
จิรวุฑฒิ์  โถทองคำ
ชุมพร
ชุมพร
ธนาพร  ธัญญะเศรษฐ์
ชุมพร
ชุมพร
รวิศว์  สุขเกษม
ชุมพร
ชุมพร
25
1
9
ภัทรมน  เพ็ชรแก้ว
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ปรารถ  ประทิพพรกุล
ภูเก็ต
ภูเก็ต
อภิสัย  มากไมตรี
ภูเก็ต
ภูเก็ต
จรินทร์  วิเศษจินดา
ภูเก็ต
ภูเก็ต
กัญญ์วรา  เฟื่องฟู
ภูเก็ต
ภูเก็ต
เกษม  สุทธางกูร
ภูเก็ต
ภูเก็ต
3
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -