รายการ บริดจ์ ทีมผสม รอบที่ 1  
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
8
สุนิสา  วัฒนสุข
ราชบุรี
ราชบุรี
แอน  มาลากุล ณ อยุธยา
ราชบุรี
ราชบุรี
สุภางค์  เมฆจรัส
ราชบุรี
ราชบุรี
ทรงพล  สิริรวมทรัพย์
ราชบุรี
ราชบุรี
จิราวุฒิ  แซ่ตั้ง
ราชบุรี
ราชบุรี
เอกภัทร  ภัทรธำรง
ราชบุรี
ราชบุรี
77
1
11
ระชา  ธรรมทักษิณ
ขอนแก่น
ขอนแก่น
อติชาต  สารรัตน์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
พันธ์จรูญ  จริยานันทเนตร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
เกนหลง  จารุศร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
สมชาย  รุ่งสถิต
ขอนแก่น
ขอนแก่น
วรรณา  อมรเมศวรินทร์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
2
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -