รายการ บริดจ์ ทีมผสม รอบที่ 1  
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
6
ธีรศักดิ์  จิตต์งามกุศล
ปทุมธานี
ปทุมธานี
วัลลภา  สว่างโสภากุล
ปทุมธานี
ปทุมธานี
กิรวัฒน์  ลิ้มสินโสภณ
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ธฤตชลธร  ชดช้อย
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ภาวิณี  สิทธิเจริญสวัสดิ์
ปทุมธานี
ปทุมธานี
อัษฎางค์  เรียมศรี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
25
1
1
ทรายแก้ว  โสรัจธรรมกุล
นนทบุรี
นนทบุรี
เกียรติชาย  อัศวธนบดี
นนทบุรี
นนทบุรี
วรดา  จงเจริญรัตน์
นนทบุรี
นนทบุรี
หิรัญ  วิลาสินีวรรณ
นนทบุรี
นนทบุรี
ณัชชา  สายัณห์สวัสดิ์
นนทบุรี
นนทบุรี
ชัยณรงค์  เชาวะวณิช
นนทบุรี
นนทบุรี
0
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -