รายการ บริดจ์ ทีมหญิง รอบที่ 5  
วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 11:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
21
นิศานาถ  ศิริสัญลักษณ์
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ระวีวรรณ  รุ่งอรุณ
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ไอลดา  จันทะวง
พิษณุโลก
พิษณุโลก
กมลทิพย์  โทอ่อน
พิษณุโลก
พิษณุโลก
สรวงสุดา  กะลำภา
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ญาณิศา  สินมา
พิษณุโลก
พิษณุโลก
16
1
20
ภัทริน  หล่อตระกูลงาม
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ภัสวีร์  หล่อตระกูลงาม
เชียงใหม่
เชียงใหม่
นภสร  จงจิตตานนท์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
คันธรส  โชติวรรณ์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
อุไรวรรณ  เควิน
เชียงใหม่
เชียงใหม่
จิราพร  ทองสิงห์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
14
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -