รายการ บริดจ์ ทีมหญิง รอบที่ 5  
วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 11:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
14
จิรภัทร์  ปัญญาเลิศทวี
ชุมพร
ชุมพร
ศิริพร  ทองโคตร
ชุมพร
ชุมพร
ระพีพรรณ  สำเร็จทรัพย์
ชุมพร
ชุมพร
ยวมนต์  พิมพ์ปัญญาสุข
ชุมพร
ชุมพร
ธนาพร  ธัญญะเศรษฐ์
ชุมพร
ชุมพร
ณัฐณิชา  อุปพงษ์
ชุมพร
ชุมพร
20
1
15
พัชรินทร์  เทพมณี
ภูเก็ต
ภูเก็ต
อมราพร  สืบวิเศษ
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ฮัชนาอ์  กาวิเศษ
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ปรางทิพย์  หมีทอง
ภูเก็ต
ภูเก็ต
จรินทร์  วิเศษจินดา
ภูเก็ต
ภูเก็ต
กัญญ์วรา  เฟื่องฟู
ภูเก็ต
ภูเก็ต
10
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -