รายการ บริดจ์ ทีมหญิง รอบที่ 5  
วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 11:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
16
สุนิสา  วัฒนสุข
ราชบุรี
ราชบุรี
จิตรามณฑน์  เตชะไพบูลย์
ราชบุรี
ราชบุรี
กอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา
ราชบุรี
ราชบุรี
อรมณี  ภาณุพันธุ์
ราชบุรี
ราชบุรี
เบ็ญจมาศ  ภมรมนตรี
ราชบุรี
ราชบุรี
สุภางค์  เมฆจรัส
ราชบุรี
ราชบุรี
25
1
13
ชุติมา  อรุณรุจิพันธุ์
สงขลา
สงขลา
ธัญจิรา  ปรางศรี
สงขลา
สงขลา
เสาวลักษณ์  คงแก้ว
สงขลา
สงขลา
ภาสุรี  แสงศุภวานิช
สงขลา
สงขลา
พิสมัย  สว่างแผ้ว
สงขลา
สงขลา
นารี  อินทรศักดิ์
สงขลา
สงขลา
5
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -