รายการ บริดจ์ ทีมหญิง รอบที่ 5  
วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 11:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
18
รัตติยา  วงษ์คำสอน
สระบุรี
สระบุรี
กนกวรรณ  หนูรูปงาม
สระบุรี
สระบุรี
ชัชภัช  รัตน์นำใจชน
สระบุรี
สระบุรี
ณัฐวรัณ  ลิ้มพงษ์
สระบุรี
สระบุรี
ธัญญรัตน์  มรุตัณฑ์
สระบุรี
สระบุรี
โศรดา  ปันทะเลิศ
สระบุรี
สระบุรี
25
1
17
วิชุดา  เวชกลาง
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ภัทราภรณ์  สุทธิสาร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
เมธาวี  ตตานิชานนท์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ฉัตรสุดา  มนัส
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ปณิฏฐา  นอลา
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ศุภลักษณ์  อักษรนำ
ขอนแก่น
ขอนแก่น
5
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -