รายการ บริดจ์ ทีมหญิง รอบที่ 4  
วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
23
ณัฐรดา  กาญจนาปัจจ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ชลดา  กาญจนวริทธิ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
มัณฑณี  ใหญ่สว่าง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เจนสิริ  พันธ์เกาะเลิ่ง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จุฬาภรณ์  นำชัยศิริ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ดวงทิพย์  ศรีเฟื่องฟุ้ง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
25
1
21
นิศานาถ  ศิริสัญลักษณ์
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ระวีวรรณ  รุ่งอรุณ
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ไอลดา  จันทะวง
พิษณุโลก
พิษณุโลก
กมลทิพย์  โทอ่อน
พิษณุโลก
พิษณุโลก
สรวงสุดา  กะลำภา
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ญาณิศา  สินมา
พิษณุโลก
พิษณุโลก
4
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -