รายการ บริดจ์ ทีมหญิง รอบที่ 4  
วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
13
ชุติมา  อรุณรุจิพันธุ์
สงขลา
สงขลา
ธัญจิรา  ปรางศรี
สงขลา
สงขลา
เสาวลักษณ์  คงแก้ว
สงขลา
สงขลา
ภาสุรี  แสงศุภวานิช
สงขลา
สงขลา
พิสมัย  สว่างแผ้ว
สงขลา
สงขลา
นารี  อินทรศักดิ์
สงขลา
สงขลา
16
1
14
จิรภัทร์  ปัญญาเลิศทวี
ชุมพร
ชุมพร
ศิริพร  ทองโคตร
ชุมพร
ชุมพร
ระพีพรรณ  สำเร็จทรัพย์
ชุมพร
ชุมพร
ยวมนต์  พิมพ์ปัญญาสุข
ชุมพร
ชุมพร
ธนาพร  ธัญญะเศรษฐ์
ชุมพร
ชุมพร
ณัฐณิชา  อุปพงษ์
ชุมพร
ชุมพร
14
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -