รายการ บริดจ์ ทีมหญิง รอบที่ 4  
วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
16
สุนิสา  วัฒนสุข
ราชบุรี
ราชบุรี
จิตรามณฑน์  เตชะไพบูลย์
ราชบุรี
ราชบุรี
กอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา
ราชบุรี
ราชบุรี
อรมณี  ภาณุพันธุ์
ราชบุรี
ราชบุรี
เบ็ญจมาศ  ภมรมนตรี
ราชบุรี
ราชบุรี
สุภางค์  เมฆจรัส
ราชบุรี
ราชบุรี
23
1
18
รัตติยา  วงษ์คำสอน
สระบุรี
สระบุรี
กนกวรรณ  หนูรูปงาม
สระบุรี
สระบุรี
ชัชภัช  รัตน์นำใจชน
สระบุรี
สระบุรี
ณัฐวรัณ  ลิ้มพงษ์
สระบุรี
สระบุรี
ธัญญรัตน์  มรุตัณฑ์
สระบุรี
สระบุรี
โศรดา  ปันทะเลิศ
สระบุรี
สระบุรี
7
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -