รายการ บริดจ์ ทีมหญิง รอบที่ 3  
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 16:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
19
อรไพลิน  ว่องพาณิชเลิศ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
พิมพ์ชนก  ศิริฉัตรชัยกุล
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ภณพร  ศิวะทัต
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ปุณฑรีก์  เหลืองนาคทองดี
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
วิไลวรรณ  ภูวงษ์
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
กรัณฑรัตน์  ครองสิริวัฒน์
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
16
1
23
ณัฐรดา  กาญจนาปัจจ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ชลดา  กาญจนวริทธิ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
มัณฑณี  ใหญ่สว่าง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เจนสิริ  พันธ์เกาะเลิ่ง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จุฬาภรณ์  นำชัยศิริ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ดวงทิพย์  ศรีเฟื่องฟุ้ง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
14
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -