รายการ บริดจ์ ทีมหญิง รอบที่ 3  
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 16:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
17
วิชุดา  เวชกลาง
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ภัทราภรณ์  สุทธิสาร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
เมธาวี  ตตานิชานนท์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ฉัตรสุดา  มนัส
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ปณิฏฐา  นอลา
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ศุภลักษณ์  อักษรนำ
ขอนแก่น
ขอนแก่น
22
1
13
ชุติมา  อรุณรุจิพันธุ์
สงขลา
สงขลา
ธัญจิรา  ปรางศรี
สงขลา
สงขลา
เสาวลักษณ์  คงแก้ว
สงขลา
สงขลา
ภาสุรี  แสงศุภวานิช
สงขลา
สงขลา
พิสมัย  สว่างแผ้ว
สงขลา
สงขลา
นารี  อินทรศักดิ์
สงขลา
สงขลา
8
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -