รายการ บริดจ์ ทีมหญิง รอบที่ 2  
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 14:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
19
อรไพลิน  ว่องพาณิชเลิศ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
พิมพ์ชนก  ศิริฉัตรชัยกุล
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ภณพร  ศิวะทัต
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ปุณฑรีก์  เหลืองนาคทองดี
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
วิไลวรรณ  ภูวงษ์
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
กรัณฑรัตน์  ครองสิริวัฒน์
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
25
1
21
นิศานาถ  ศิริสัญลักษณ์
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ระวีวรรณ  รุ่งอรุณ
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ไอลดา  จันทะวง
พิษณุโลก
พิษณุโลก
กมลทิพย์  โทอ่อน
พิษณุโลก
พิษณุโลก
สรวงสุดา  กะลำภา
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ญาณิศา  สินมา
พิษณุโลก
พิษณุโลก
5
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -