รายการ บริดจ์ ทีมหญิง รอบที่ 2  
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 14:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
15
พัชรินทร์  เทพมณี
ภูเก็ต
ภูเก็ต
อมราพร  สืบวิเศษ
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ฮัชนาอ์  กาวิเศษ
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ปรางทิพย์  หมีทอง
ภูเก็ต
ภูเก็ต
จรินทร์  วิเศษจินดา
ภูเก็ต
ภูเก็ต
กัญญ์วรา  เฟื่องฟู
ภูเก็ต
ภูเก็ต
22
1
13
ชุติมา  อรุณรุจิพันธุ์
สงขลา
สงขลา
ธัญจิรา  ปรางศรี
สงขลา
สงขลา
เสาวลักษณ์  คงแก้ว
สงขลา
สงขลา
ภาสุรี  แสงศุภวานิช
สงขลา
สงขลา
พิสมัย  สว่างแผ้ว
สงขลา
สงขลา
นารี  อินทรศักดิ์
สงขลา
สงขลา
8
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -