รายการ บริดจ์ ทีมหญิง รอบที่ 2  
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 14:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
18
รัตติยา  วงษ์คำสอน
สระบุรี
สระบุรี
กนกวรรณ  หนูรูปงาม
สระบุรี
สระบุรี
ชัชภัช  รัตน์นำใจชน
สระบุรี
สระบุรี
ณัฐวรัณ  ลิ้มพงษ์
สระบุรี
สระบุรี
ธัญญรัตน์  มรุตัณฑ์
สระบุรี
สระบุรี
โศรดา  ปันทะเลิศ
สระบุรี
สระบุรี
19
1
14
จิรภัทร์  ปัญญาเลิศทวี
ชุมพร
ชุมพร
ศิริพร  ทองโคตร
ชุมพร
ชุมพร
ระพีพรรณ  สำเร็จทรัพย์
ชุมพร
ชุมพร
ยวมนต์  พิมพ์ปัญญาสุข
ชุมพร
ชุมพร
ธนาพร  ธัญญะเศรษฐ์
ชุมพร
ชุมพร
ณัฐณิชา  อุปพงษ์
ชุมพร
ชุมพร
11
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -