รายการ บริดจ์ ทีมหญิง รอบที่ 1  
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 11:15 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
22
ทรรศน์มน  ทรรทรานนท์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
พบสุข  กมลเวชช
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
อุไรวรรณ  กนกวัฒนาวรรณ
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
ชไมพร  ชมพูทอง
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
พิมพ์ประไพ  พิศาลบุตร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สุกัญญา  พฤกษ์สิริสมบัติ
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
25
1
21
นิศานาถ  ศิริสัญลักษณ์
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ระวีวรรณ  รุ่งอรุณ
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ไอลดา  จันทะวง
พิษณุโลก
พิษณุโลก
กมลทิพย์  โทอ่อน
พิษณุโลก
พิษณุโลก
สรวงสุดา  กะลำภา
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ญาณิศา  สินมา
พิษณุโลก
พิษณุโลก
0
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -