รายการ บริดจ์ ทีมหญิง รอบที่ 1  
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 11:15 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
16
สุนิสา  วัฒนสุข
ราชบุรี
ราชบุรี
จิตรามณฑน์  เตชะไพบูลย์
ราชบุรี
ราชบุรี
กอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา
ราชบุรี
ราชบุรี
อรมณี  ภาณุพันธุ์
ราชบุรี
ราชบุรี
เบ็ญจมาศ  ภมรมนตรี
ราชบุรี
ราชบุรี
สุภางค์  เมฆจรัส
ราชบุรี
ราชบุรี
22
1
15
พัชรินทร์  เทพมณี
ภูเก็ต
ภูเก็ต
อมราพร  สืบวิเศษ
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ฮัชนาอ์  กาวิเศษ
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ปรางทิพย์  หมีทอง
ภูเก็ต
ภูเก็ต
จรินทร์  วิเศษจินดา
ภูเก็ต
ภูเก็ต
กัญญ์วรา  เฟื่องฟู
ภูเก็ต
ภูเก็ต
8
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -