รายการ บริดจ์ ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) รอบที่ 5  
วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 11:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
7
เกียรติชาย  อัศวธนบดี
นนทบุรี
นนทบุรี
ไพรัช  สมุทรสินธุ์
นนทบุรี
นนทบุรี
เบญจรงค์  รามัญวงศ์
นนทบุรี
นนทบุรี
วรดา  จงเจริญรัตน์
นนทบุรี
นนทบุรี
หิรัญ  วิลาสินีวรรณ
นนทบุรี
นนทบุรี
ประเสริฐ  บุญทรง
นนทบุรี
นนทบุรี
23
1
10
กัมพล  นิธิภิญโญเลิศ
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
ชาญณรงค์  วงศ์สินธุ์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
พบสิทธิ์  กมลเวช
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
ชิโนรส  ทองธรรมชาติ
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมหมาย  มัธยัสถ์ถาวร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
ชยันต์  พิภพลาภอนันต์
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
7
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -