รายการ บริดจ์ ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) รอบที่ 4  
วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
8
วงศพล  ขุนคงมี
นครปฐม
นครปฐม
อานนท์  รอตรักษา
นครปฐม
นครปฐม
นพนัย  นิยมโชค
นครปฐม
นครปฐม
เปรมชศาสตร์  นพรัตน์เรืองเด่น
นครปฐม
นครปฐม
19
1
7
เกียรติชาย  อัศวธนบดี
นนทบุรี
นนทบุรี
ไพรัช  สมุทรสินธุ์
นนทบุรี
นนทบุรี
เบญจรงค์  รามัญวงศ์
นนทบุรี
นนทบุรี
วรดา  จงเจริญรัตน์
นนทบุรี
นนทบุรี
หิรัญ  วิลาสินีวรรณ
นนทบุรี
นนทบุรี
ประเสริฐ  บุญทรง
นนทบุรี
นนทบุรี
0
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -