รายการ บริดจ์ ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) รอบที่ 4  
วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
9
ปริชญ์  พงศ์มรกต
ชุมพร
ชุมพร
จตุรงค์  ศศิบุตร
ชุมพร
ชุมพร
สุรพล  อริยประยูร
ชุมพร
ชุมพร
จิรวุฑฒิ์  โถทองคำ
ชุมพร
ชุมพร
รวิศว์  สุขเกษม
ชุมพร
ชุมพร
25
1
11
ธีรศักดิ์  จิตต์งามกุศล
ปทุมธานี
ปทุมธานี
วิทยา  วิริยะมนต์ชัย
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ภัทร์นฤน  กิจการ
ปทุมธานี
ปทุมธานี
พรเทพ  ลีลาสงวน
ปทุมธานี
ปทุมธานี
กฤษดายุทธ์  เปล่งทรัพย์
ปทุมธานี
ปทุมธานี
กิรวัฒน์  ลิ้มสินโสภณ
ปทุมธานี
ปทุมธานี
5
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -